Propertyview
Organisatie
Property Management Project Management Financial Management Investment Care & Consultancy Energy en Sustainability Servicedesk

Wie zijn wij


PropertyView B.V. is een professionele, landelijk opererende organisatie gespecialiseerd in het management van met name commercieel vastgoed. Wij werken met een gedreven, enthousiast en gedegen team dat uw portefeuille met een optimale service en persoonlijke benadering beheert. Accurate communicatie met u als opdrachtgever en met de gebruikers van uw vastgoed is één van onze kernpunten. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor uw gebruikers, waardoor wij een optimale service kunnen leveren. Uw gebruikers zijn immers uw klanten.

Door onze landelijke spreiding zijn wij actief in elke regio in Nederland. Onze vastgoedmanagers werken voornamelijk per regio, waardoor uw panden met grote regelmaat bezocht en geïnspecteerd worden. Daarnaast werken wij ook per opdrachtgever. Zo heeft u altijd een vast aanspreekpunt.

Met het door ons in eigen beheer ontwikkeld automatiseringssysteem kunnen wij voor u op elk gewenst moment op maat gemaakte rapportages opstellen, waarmee u direct inzicht heeft in de actuele stand van zaken van uw vastgoed. Wij bieden u de mogelijkheid om in te loggen in ons systeem, waarmee u per object kunt volgen wat de status is van het onderhoud en de meldingen van de gebruikers.

Ditzelfde systeem biedt ons ook de mogelijkheid om u het financiële en administratieve beheer uit handen te nemen. Onder andere factureren en incasseren wij de huurpenningen en de voorschotten servicekosten, stellen wij de afrekening en de begroting servicekosten op met een uitgebreid overzicht en specificatie van de kosten en bewaken wij de gehele financiële administratie betreffende uw vastgoedportefeuille.

Groen en duurzaam ondernemen zijn belangrijke peilers om een bijdrage te leveren aan het milieu. Deze doelstelling hebben wij niet alleen gerealiseerd in onze eigen kantoorpanden, maar voeren wij indien gewenst ook door in uw portefeuille. Wij regelen onder andere CO2 neutrale afvalverwerking en groene energie contracten.

Visie

De toegenomen complexiteit in het vastgoed en de vastgoedbranche vereisen een nieuwe benadering. Kennis van en inzicht in het vastgoed en de vastgoedbranche zijn meer dan ooit noodzakelijk.

Nieuwe samenwerkingsvormen, waarbij expertises worden gedeeld, naast geoptimaliseerde werkprocessen stellen ons in staat te komen tot een hoger kennisniveau en scheppen de randvoorwaarden waarbinnen het kennisniveau zich positief kan blijven ontwikkelen.

Missie

Het creëren van toegevoegde waarde voor en het ontzorgen van onze opdrachtgevers vormen de basis van onze dienstverlenende organisatie.
Binnen onze organisatie staan onze transparante en nuchtere wijze van werken, onze ondernemingszin, ons oog voor ontwikkelingen en het plannen voor de toekomst centraal.

Uw partner

Wanneer u belegt in onroerende zaken ontstaat de behoefte aan een betrokken, professionele en actiegerichte vastgoedmanagementorganisatie, omdat een verantwoorde exploitatie van gebouwen, de contacten met huurders, het onderhoud van gebouwen en het administratief vastgoedmanagement een deskundige inzet vragen.
PropertyView biedt u een breed pakket innovatieve en efficiënte diensten.

Wij denken graag met u mee over de beste oplossingen voor uw situatie en bieden maatwerk.

Wij vinden het belangrijk om met onze opdrachtgevers en huurders een langjarige relatie op te bouwen, waarbij het de kunst is om de belangen van huurders en beleggers in elkaars verlengde te laten liggen. Wij zien ons zelf niet als leverancier, maar als uw partner bij het beheren van uw onroerend goed. Onze ervaring en expertise koppelen wij aan uw wensen en eisen.

Kwaliteit

De bewaking van de kwaliteit van onze dienstverlening vindt zowel intern als extern plaats, waarbij tevens externe onderzoeken worden uitgezet.

Intern worden de ontwikkelingen in de portefeuille per vastgoedmanager doorgenomen tijdens het interne kwartaaloverleg. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de ontwikkelingen en problemen binnen de objecten en de oplossingen die ter zake door de betrokken manager(s) zijn aangedragen. De belangrijkste uitkomsten van deze besprekingen worden meegenomen in het algemene kwartaaloverleg.

Extern worden de ontwikkelingen binnen de portefeuille periodiek afgestemd met onze opdrachtgevers. Over het algemeen vindt dit overleg per kwartaal plaats. Naast financiële zaken (budget versus realisatie) worden hier ook ontwikkelingen binnen het object ( zoals huurmutaties, kwaliteit uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, responstijden, e.d.) besproken met de opdrachtgever.

Meer in het bijzonder kan worden gesteld dat de werkzaamheden door PropertyView worden opgedragen overeenkomstig de richtlijnen van de opdrachtgever. Werkzaamheden met een repeterend karakter worden opgedragen op basis van Service Level Agreements (SLA) waarin ondermeer onderstaande zaken worden vastgelegd:

De vastgoedmanager beoordeelt periodiek de uitvoering van de werkzaamheden aan de hand van de SLA, logboeken, keuringsrapporten.

Referenties

Kantoren

ASR Property Fund N.V. Coriander Real Estate II B.V. M. Caransa b.v.
ASR Vastgoed De Rode Olifant B.V. Paris Beheer
Assen Business Center C.V. H.O.G. Lage Weide Utrecht B.V. Suestra Beheer B.V.
Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund N.V. H2O Amsterdam B.V. VastNed Offices Monumenten B.V.
Coriander Monumenten I B.V. H2O Dutch B.V. VastNed Offices Benelux Holding B.V.

Bedrijfsruimten

Blalovast B.V. Lancelot Land B.V. VastNed Industrial B.V.
EIRE CP No.2 B.V. Maatschap R&R Perridon Vastproduct CV
H.O.G. Exploitatie Mij B.V.

Winkelcentra

Ahold Europe Real Estate & Construction B.V. VastNed Retail Monumenten B.V. VVE Neringpassage 25-135 te Lelystad
ASR Vastgoed Ontwikkeling N.V. VastNed Retail Nederland B.V. VVE Passage 61-67 te Nieuwegein
Bazar Jupiter B.V. VVE Aagje Dekenstraat 52 te Vlissingen VVE Veenlustpassage 12-18 te Veendam
Blokvast VII B.V. VVE De Passage te Heerenveen VVE Walstraat 67-75 te Sittard
Hoogvliet Beheer B.V. VVE Kronenburgpassage 122-128 te Arnhem WT Vastgoed B.V.
Neddex VVE Lange Kerkstraat 32-34 en 36 te Schiedam

Unieke pluspunten

  • 24-uur service
  • Persoonlijke benadering
  • Eigen automatiseringssysteem
  • Op maat gemaakte rapportages
  • Accurate communicatie
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Neem contact met ons op - 073 - 523 12 80 (Rosmalen) OF 023 553 11 90 (Haarlem)

Locatie Rosmalen
Westeind 4
5245 NL Rosmalen

Locatie Haarlem
Hulswitweg 8
2031 BG Haarlem
LinkedIN