Propertyview
Property management
Property Management Project Management Financial Management Investment Care & Consultancy Energy en Sustainability Servicedesk

Anders denken; anders doen!

Technisch Vastgoed Management

Voor het technisch management van uw portefeuille kunt u rekenen op een snelle, persoonlijke en servicegerichte dienstverlening. Uw portefeuille is bij ons in goede handen. Ons beheer bestaat uit een aantal kernpunten, waarmee elke portefeuille variërend van winkelvastgoed, woningen, bedrijfspanden en kantoren te maken krijgt. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het verzorgen van klachtenonderhoud, planmatig onderhoud, mutatieonderhoud, afsluiten en controleren servicecontracten, begeleiden van investeringen en verbouwingen en het organiseren van huurdersoverleg.

Kantoren

PropertyView beheert ruim 650.000 m² aan kantoren en biedt haar opdrachtgevers een breed pakket van innovatieve en efficiënte diensten. Wij denken graag met u.

De toegevoegde waarde van ons kantorenmanagement vindt u onder meer terug in:
• een snelle respons op klachten, storingen, ontwikkelingen, vragen en meer;
• de keuze voor structurele oplossingen;
• maatwerk en individueel samen te stellen dienstenpakketten;
• een heldere communicatie naar huurders en opdrachtgevers;
• adequate managementinformatie.

Shopping center

PropertyView beheert ruim 750.000 m² aan winkels, winkelcentra en winkelstrips en helpt eigenaren bij het optimaliseren van het rendement van het winkelvastgoed. Met onze jarenlange ervaring in het beheer van solitaire winkels, wijkwinkelcentra, stadsdeelcentra en woonboulevards kunnen wij onze huidige en toekomstige opdrachtgevers adviseren en ondersteunen bij het succesvol maken en houden van hun winkelgebied.

Consumenten stellen steeds hogere eisen aan winkelgebieden. Het schoon, verzorgd en veilig houden van het winkelgebied is niet langer voldoende om succesvol te blijven. Consumenten zoeken steeds vaker naar ontmoetingsplekken waar zij makkelijk aan informatie komen en waar iets te beleven is. Dit alles op een wijze die past binnen uw visie.

Centrummanagement:
Winkelen is voor een belangrijk deel gebaseerd op emotie, dus op uitstraling, sfeer en beleving. Om een winkelcentrum aantrekkelijk te maken en te houden is het van cruciaal belang de consument een schone, veilige en gerieflijke winkelomgeving te bieden. Dit is een continue proces, waarbij alle onderdelen samenkomen. Dit betekent dat samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk is. PropertyView als centrummanager vervult hierin een coördinerende rol en zorgt dat de verschillende dienstverleners vanuit alle benodigde vakgebieden samenwerken.

Het centrummanagement bestaat onder meer uit het:
• bewaken van de veiligheid in overleg met het beveiligingsbedrijf en de politie;
• toezien op de naleving van en adviseren over het huishoudelijk reglement;
• aansturen van onder meer het beveiligings- en schoonmaakbedrijf;
• verzorgen van de coördinatie bij calamiteiten
• beoordelen van de uitstraling van het winkelcentrum in relatie tot het vooraf met onze opdrachtgevers overeengekomen gewenste niveau;
• bezoeken van huurders op individuele basis en het verzorgen van de verslaglegging;
• periodiek organiseren van centraal huurderoverleg en het verzorgen van de verslaglegging
• periodiek overleg met de winkeliersvereniging, Gemeente, brandweer en politie;
• gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan onze opdrachtgevers.

Sterk centrummanagement staat borg voor een aantrekkelijk en veilig winkelcentrum, waar de consumenten graag willen vertoeven.

Bedrijfsruimten - warehouses

PropertyView beheert ruim 800.000 m² aan bedrijfsruimten en expeditiecentra en biedt haar opdrachtgevers een breed pakket van innovatieve en efficiënte diensten. Wij denken graag met u.

De toegevoegde waarde van ons management van bedrijfsruimten en expeditiecentra vindt u onder meer terug in:
• een snelle respons op klachten, storingen, ontwikkelingen, vragen en meer;
• de keuze voor structurele oplossingen;
• maatwerk en individueel samen te stellen dienstenpakketten;
• een heldere communicatie naar huurders en opdrachtgevers;
• adequate managementinformatie.

Maatschappelijk Vastgoed

Het Maatschappelijk Vastgoed kent vele functies en gebruikers. Onder meer Overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), Onderwijsinstellingen en Zorginstellingen faciliteren een breed pakket van diensten en voorzieningen.

Met de invoering van de wet Markt en Overheid beoogt de overheid een gelijk speelveld te creëren tussen maatschappelijke organisaties en marktpartijen. De voorbereiding op en de invoering van deze wet hebben mede geleid tot een toenemend besef dat Maatschappelijk Vastgoed professioneler moet worden benaderd. Ook de verplichting in de Wet Milieubeheer (om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend) en het recente besluit van minister Blok om in 2023 een energielabel C voor alle kantoren verplicht te stellen, maakt dat het uit kosten- en kwaliteitsoogpunt voor publieke instellingen aantrekkelijk kan zijn om het vastgoedbeheer aan de markt over te laten.

Bij Overheden leeft soms nog het beeld dat professionele vastgoedbeheerders alleen in staat zijn commerciële bedrijven te bedienen. Niets is echter minder waar.

Daarom heeft PropertyView de unit “Maatschappelijk Vastgoed” opgericht. In deze unit werken technische- en administratieve specialisten samen met commerciële specialisten. Naast de algemene kennis van het vastgoedmanagement beschikken zij over de specifieke kennis en vaardigheden benodigd om het Maatschappelijk Vastgoed op een professionele wijze te beheren en te verduurzamen.

Onze locaties

LOCATIE ROSMALEN

Postadres
Postbus 4
5240 AA Rosmalen

Bezoekadres
Westeind 4
5245 NL Rosmalen

Telefoon: 073 523 12 82

E-mail: info@propertyview.nl
beheer@propertyview.nl

Locatie Haarlem

Postadres
Postbus 980
2003 RZ Haarlem

Bezoekadres
Hulswitweg 8
2031 BG Haarlem

Telefoon: 023 553 11 90

locaties

Unieke pluspunten

  • 24-uur service
  • Persoonlijke benadering
  • Eigen automatiseringssysteem
  • Op maat gemaakte rapportages
  • Accurate communicatie
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze focus op...

Beheer 6

Beheer 4

Beheer 5

Beheer 2

Beheer1

Beheer 8

Beheer 7

Beheer 9

Neem contact met ons op - 073 - 523 12 80 (Rosmalen) OF 023 553 11 90 (Haarlem)

Locatie Rosmalen
Westeind 4
5245 NL Rosmalen

Locatie Haarlem
Hulswitweg 8
2031 BG Haarlem
LinkedIN